Field & green feast matariki menu

Māori taewa (potato as a rosti or pancake) topped with smoked Kawahai (supplied by Yellow Brick Road), horseradish cream, beetroot & shoots (supplied by Shoots Wellington)

Taewa Māori (taewa ā-tunu, ā-panekeke) kua kīnakitia ki te Kahawai Auahi (nā Yellow Brick Road), kerēme uhikura, rengakura me te pikopiko (he pikopiko nā Shoots Te Whanganui-a-Tara)